Tò mò cuộc sống ở Đà Nẵng xưa qua bưu thiếp trăm tuổi (1)

T.B (tổng hợp) -

(Kiến Thức) - Đại lộ République, xe tưới đường bên sông Hàn, gia đình một viên quan... là loạt ảnh sinh động về đời sống ở Đà Nẵng thời thuộc địa được in trên các bưu thiếp cổ của Pháp.

 • To mo cuoc song o Da Nang xua qua buu thiep tram tuoi (1)
 • To mo cuoc song o Da Nang xua qua buu thiep tram tuoi (1)-Hinh-2
 • To mo cuoc song o Da Nang xua qua buu thiep tram tuoi (1)-Hinh-3
 • To mo cuoc song o Da Nang xua qua buu thiep tram tuoi (1)-Hinh-4
 • To mo cuoc song o Da Nang xua qua buu thiep tram tuoi (1)-Hinh-5
 • To mo cuoc song o Da Nang xua qua buu thiep tram tuoi (1)-Hinh-6
 • To mo cuoc song o Da Nang xua qua buu thiep tram tuoi (1)-Hinh-7
 • To mo cuoc song o Da Nang xua qua buu thiep tram tuoi (1)-Hinh-8
 • To mo cuoc song o Da Nang xua qua buu thiep tram tuoi (1)-Hinh-9
 • To mo cuoc song o Da Nang xua qua buu thiep tram tuoi (1)-Hinh-10
 • To mo cuoc song o Da Nang xua qua buu thiep tram tuoi (1)-Hinh-11
 • To mo cuoc song o Da Nang xua qua buu thiep tram tuoi (1)-Hinh-12
 • To mo cuoc song o Da Nang xua qua buu thiep tram tuoi (1)-Hinh-13