Vì sao 90% mái nhà trong Tử Cấm Thành được sơn màu vàng?

Với tổng diện tích 720.000 m2, Tử Cấm Thành ở Trung Quốc gồm 9.999 gian phòng. Theo các chuyên gia, 90% mái nhà trong Tử Cấm Thành được sơn màu vàng. Vì sao lại vậy?

  • Vi sao 90% mai nha trong Tu Cam Thanh duoc son mau vang?
  • Vi sao 90% mai nha trong Tu Cam Thanh duoc son mau vang?-Hinh-2
  • Vi sao 90% mai nha trong Tu Cam Thanh duoc son mau vang?-Hinh-3
  • Vi sao 90% mai nha trong Tu Cam Thanh duoc son mau vang?-Hinh-4
  • Vi sao 90% mai nha trong Tu Cam Thanh duoc son mau vang?-Hinh-5
  • Vi sao 90% mai nha trong Tu Cam Thanh duoc son mau vang?-Hinh-6
  • Vi sao 90% mai nha trong Tu Cam Thanh duoc son mau vang?-Hinh-7
  • Vi sao 90% mai nha trong Tu Cam Thanh duoc son mau vang?-Hinh-8
  • Vi sao 90% mai nha trong Tu Cam Thanh duoc son mau vang?-Hinh-9
  • Vi sao 90% mai nha trong Tu Cam Thanh duoc son mau vang?-Hinh-10
Tâm Anh (TH)