Vì sao lăng mộ Tần Thủy Hoàng muôn đời bí ẩn?

Lăng mộ của Tần Thủy Hoàng được phát hiện ở Tây An, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc năm 1974. Kể từ đó cho đến nay, giới khảo cổ mới khám phá một phần lăng mộ. Vì sao lại vậy?

  • Vi sao lang mo Tan Thuy Hoang muon doi bi an?
  • Vi sao lang mo Tan Thuy Hoang muon doi bi an?-Hinh-2
  • Vi sao lang mo Tan Thuy Hoang muon doi bi an?-Hinh-3
  • Vi sao lang mo Tan Thuy Hoang muon doi bi an?-Hinh-4
  • Vi sao lang mo Tan Thuy Hoang muon doi bi an?-Hinh-5
  • Vi sao lang mo Tan Thuy Hoang muon doi bi an?-Hinh-6
  • Vi sao lang mo Tan Thuy Hoang muon doi bi an?-Hinh-7
  • Vi sao lang mo Tan Thuy Hoang muon doi bi an?-Hinh-8
  • Vi sao lang mo Tan Thuy Hoang muon doi bi an?-Hinh-9
  • Vi sao lang mo Tan Thuy Hoang muon doi bi an?-Hinh-10
Tâm Anh (theo TTZ)