Vì sao Quan Vũ mặt đỏ như gấc, diện toàn trang phục màu xanh?

Trong tác phẩm "Tam quốc diễn nghĩa", võ tướng Quan Vũ được mô tả cao 9 thước, mặt đỏ như gấc, mắt phượng mày ngài, râu dài 2 thước. Đặc biệt, ông mặc trang phục và đội mũ đều màu xanh. Điều này có đúng?

  • Vi sao Quan Vu mat do nhu gac, dien toan trang phuc mau xanh?
  • Vi sao Quan Vu mat do nhu gac, dien toan trang phuc mau xanh?-Hinh-2
  • Vi sao Quan Vu mat do nhu gac, dien toan trang phuc mau xanh?-Hinh-3
  • Vi sao Quan Vu mat do nhu gac, dien toan trang phuc mau xanh?-Hinh-4
  • Vi sao Quan Vu mat do nhu gac, dien toan trang phuc mau xanh?-Hinh-5
  • Vi sao Quan Vu mat do nhu gac, dien toan trang phuc mau xanh?-Hinh-6
  • Vi sao Quan Vu mat do nhu gac, dien toan trang phuc mau xanh?-Hinh-7
  • Vi sao Quan Vu mat do nhu gac, dien toan trang phuc mau xanh?-Hinh-8
  • Vi sao Quan Vu mat do nhu gac, dien toan trang phuc mau xanh?-Hinh-9
  • Vi sao Quan Vu mat do nhu gac, dien toan trang phuc mau xanh?-Hinh-10
Tâm Anh (TH)