Vinh danh trí thức 2022: GS.TS Mai Trọng Nhuận

GS.TS Mai Trọng Nhuận, Chủ tịch Hội Địa hoá Việt Nam, Phó chủ tịch Hội đồng tư vấn chính sách thuộc Uỷ ban quốc gia về ứng phó biến đổi khí hậu.

Ngày sinh: 11/02/1952
Thành tích đạt được
Hoàn thành tốt nhiệm vụ của phó chủ tịch tổng hội Địa chất Việt Nam, đã có thành tích trong việc động, tham gia chỉ đạo các hội viên thuộc Tổng hội Địa chất Việt Nam xây dựng và đấu thầu thành công các đề tài khoa học, công nghệ cấp quốc gia về phát triển bền vững vùng Tây Bắc, ứng phó biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên. Hoàn thành tốt nhiệm vụ của phó chủ tịch Hội Địa hoá Việt Nam (2015-2020) và có những đóng góp tích cực cho Hội này với tư cách là chủ tịch Hội (từ 2021-nay).
Vinh danh tri thuc 2022: GS.TS Mai Trong Nhuan
 GS.TS Mai Trọng Nhuận.
Chủ trì 4 đề tài cấp nhà nước, 10 đề tài từ cấp bộ và tương đương về địa chất môi trường, sử dụng bền vững tài nguyên, biến đổi khí hậu, giảm nhẹ thiên tai, phát triển bền vững. Chủ trì hai đề tài hợp tác quốc tế với Nauy (về nâng cao năng lực giảm thiểu địa tai biến trong bối cảnh biến đổi khí hậu), với Nhật Bản (về xây dựng quốc gia chống chịu với tai biến, xây dựng xã hội cacbon thấp). Chủ trì nhiều đề tài nghiên cứu chuyển giao cho các cơ sở điều tra cơ bản về tài nguyên, môi trường của Bộ Tài nguyên, Môi trường.
Tác giả, đồng tác giả 137 bài báo, trong đó 38 bài báo tạp chí quốc tế, ngoài nước và 35 báo cáo toàn văn đăng trong tuyển tập các hội nghị khoa học quốc tế, 65 bài báo tạp chí trong nước. Chủ biên, đồng chủ biên, đồng tác giả 20 quyển sách, trong đó chủ biên và đồng chủ biên 9 quyển sách (giáo trình, sách chuyên khảo, sách tham khảo), chủ biên 6 chương sách trong 6 quyển sách chuyên khảo; tham gia biên soạn 5 sách (giáo trình, sách chuyên khảo) về địa chất, địa hoá, địa chất môi trường, địa chất tai biến, tài nguyên, biến đổi khí hậu, phát triển bền vững.
Đã đào tạo 7 tiến sĩ (đã bảo vệ thành công luận án) và 3 nghiên cứu sinh đang làm luận án, nhiều thạc sĩ và cử nhân khoa học về địa chất, địa hoá, địa chất môi trường, quản lý tài nguyên, biến đổi khí hậu…
Danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng
- Kỷ niệm chương vì sự nghiệp tài nguyên và môi trường năm 2022.
- Huân chương lao động hạng Nhất (2019)
- Nhà giáo ưu tú (2008);
- Huân chương lao động hạng Nhì; hạng Ba (2005);
- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (2002) ;
PV