Vinh danh trí thức 2022: KS Vũ Bảo Lân

KS Vũ Bảo Lân, Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch Hội đồng quản trị - Giám đốc công ty cổ phần sản xuất Vật liệu Xây dựng Cao Bằng, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh.

Ngày, tháng, năm sinh: 21/5/1959
Thành tích đạt được
Với cương vị là giám đốc Công ty cổ phần sản xuất Vật liệu Xây dựng Cao Bằng, đã xác định phải lấy khoa học kỹ thuật làm then chốt để từ đó từng bước đầu tư chiều sâu và tái đầu tư mở rộng sản xuất nhằm tăng công suất nhà máy, hiệu quả trong sản xuất kinh doanh và cải thiện môi trường làm việc, chăm lo đời sống cho người lao động
Vinh danh tri thuc 2022: KS Vu Bao Lan
 KS Vũ Bảo Lân.
Phát động phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hoá sản xuất, cải tiến kỹ thuật trong cán bộ công nhân viên công ty và đạt đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng như:
Đề tài: "Cải tiến, áp dụng máy móc thiết bị nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm gạch xây Tuynel" mang lại hiệu quả kinh tế trên 3 tỷ VNĐ.
Đề tài: “Nghiên cứu dùng xỉ hạt lò cao cho sản xuất gạch xây đất xét nung” đạt giải nhất Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Cao Bằng lần thứ 7 năm 2020-2021. Đề tài nhằm mục đich nghiên cứu đảm bảo nguồn nguyên liệu cung cấp cho quá trình sản xuất các loại gạch xây đất sét nung, tận dụng tối đa nguồn tài nguyên khoáng sản, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, nâng cao chất lượng sản phẩm, góp phần hạ giá thành tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường.
Tích cực tham gia công tác xây dựng đảng, đoàn thể và các hoạt động xã hội từ thiện tại địa phương; tích cực ủng hộ bằng tình thần và vật chất cho quỹ bảo trợ trẻ em, quỹ đền ơn đáp nghĩa, quỹ khuyến học, quỹ nông dân nghèo…
Danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng
- Huân chương Lao động hạng 3 năm 2014.
- Bằng khen Lao động sáng tạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam năm 2012.
- Bằng khen của UBND tỉnh Cao Bằng năm 2010, 2011, 2012, 2014.
- Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh năm 2003, 2005.
- Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm 2009, 2010, 2013, 2014, 2015, 2016, 2018, 2019, 2020.
PV