Vinh danh trí thức 2022: PGS.TS Hoàng Thị Bích Ngọc

PGS.TS Hoàng Thị Bích Ngọc, Chủ tịch Hội Hóa Sinh Y học Việt Nam, Tổng hội Y học Việt Nam.

Ngày sinh: 29/05/1943.
Thành tích đạt được
Về công tác hội: Tổ chức duy trì hoạt động chuyên ngành của hội, Thông qua việc tổ chức các hội nghị khoa học hàng năm để cập nhật bổ sung các kiến thức mới về chuyên ngành Hóa sinh cho các hội viên. Một hội nghị khoa học xuất bản một số tạp chỉ của Y học Việt Nam, mỗi số khoảng trên dưới 30 bài báo của Hội viên. Đại diện Hội Hóa Sinh Y học Việt Nam Ký kết với công ty ROCH, Trung tâm kiểm chuẩn Đại Học Y Hà Nội, Trung tâm kiểm chuẩn trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức các lớp đào tạo các Huấn luyện viên về LEAN từ 2016 – 2019. Năm 2019 có 13/30 học viên đã được cấp chứng chỉ đạt chuẩn của APFCB.
Vinh danh tri thuc 2022: PGS.TS Hoang Thi Bich Ngoc
 PGS.TS Hoàng Thị Bích Ngọc. 
Là thành viên trong ban soạn thảo từ điển Bách khoa của Tổng hội Y học Việt Nam. Năm 2018 biên soạn giáo trình thực hành. Năm 2021 biên soạn giáo trình Hóa sinh cơ bản và Hóa sinh lâm sàng. Phản biện và hiệu chỉnh các cuốn giáo trình Hóa sinh cấu tạo, Hóa sinh chuyển hóa, Hóa sinh lâm sàng của trường Cao đẳng Y tế Đặng Văn Ngữ. Phản biện một số luận án cao học, chuyên khoa II chuyên ngành Hóa sinh của học viện Quân Y.
Các bài báo đã đăng tạp chí: Cơ chế phân tử của điều trị hướng đích trong ung thư ( Tạp chí Y học Việt Nam, Tập 372 Tháng 8/2010), Y học cá nhân (Kỷ yếu Hội nghị Khoa học thường niên Tổng hội Y học lần thứ hai), Y học cá nhân hóa trong ung thư (tạp chí Y học Lâm sàng BV TƯ Huế số 30 – 2015), Y học cá nhân hóa trong bệnh tiểu đường (Tạp chí y học Việt nam Tập 445 tháng 8/2016), Y học cá nhân hóa trong bệnh tim mạch (Kế hoạch cá nhân hóa sức khỏe) (Tạp chí y học Việt nam Tập 458 tháng 9/2017), Hóa sinh bệnh Alzheimer (Tạp chí y học Việt nam Tập 469 tháng 8/2018), Sự hưởng lợi của các bệnh nhân ung thư từ Y học chính xác (Tạp chí y học Việt nam Tập 470 tháng 9/2018, Vị thế của phòng xét nghiệm trong việc chăm sóc sức khỏe cộng đồng, Vai trò hỗ trợ lâm sàng của phòng xét nghiêm (Tạp chí Y học Việt Nam Tập 496 tháng 11/2020).
Danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng
- 2006 : Nhà Giáo Nhân Dân.
- Tổng hôi Y học Việt Nam vinh danh “Trí thức tiêu biểu” năm 2019.
- Trường Đại học Y Hà Nội vinh danh “Trí thức tiêu biểu có nhiều đóng góp cho Trường Đại học Y Hà Nội” ngày 27/2/2020.
PV