Vinh danh trí thức 2022: ThS. Nguyễn Thái Nhân

ThS Nguyễn Thái Nhân, Phó Bí thư Đảng đoàn, Bí thư Chi bộ, Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Trị.

Ngày sinh: 23/10/1962
Thành tích đạt được
Với tư cách là Phó Chủ tịch thường trực, bản thân đã cùng với tập thể Ban thường vị, thường trực, đã lãnh đạo, điều hành công tác quản lý hoạt động Liên hiệp Hội trên các lĩnh vực đúng theo kế hoạch, tiến độ, mục tiêu và nội dung đề ra. Thông qua đó đã chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp nhằm đổi mới hoạt động, nâng cao hiệu quả.
Vinh danh tri thuc 2022: ThS. Nguyen Thai Nhan
 ThS Nguyễn Thái Nhân.
Tham gia nghiên cứu khoa học: là chủ nhiệm đề tài: “Nghiên cứu ứng dụng công nghệ sản xuất và sử dụng chế phẩm probiotic bổ sung thức ăn nuôi trồng thủy sản phù hợp tại tỉnh Quảng Trị”; đề tài đã được nghiệm thu, công nhận kết quả, xếp loại xuất sắc; đã và đang ứng dụng trong phát triển thủy sản trên địa bàn tỉnh. (Quyết định số 879/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh ngày 22/4/2019 về việc công nhận sáng kiến, giải pháp cấp tỉnh năm 2018).
Danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng
- Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh năm 2008, 2012; 2019
- Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở năm 2012-2021
- Bằng khen UBND tỉnh: 2009, 2011, 2013, 2017,
- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2015
- Huân chương Lao động hạng Ba 2020
PV