Vinh danh trí thức 2022: ThS Nguyễn Văn Liệt

ThS Nguyễn Văn Liệt, Ủy viên Đảng đoàn, Phó Bí thư Chi bộ, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Liên hiệp các hội KHKT tỉnh Đồng Nai.

Ngày, tháng, năm sinh: 05/01/1957
Thành tích đạt được
Với cương vị là Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ kiêm Phó Chủ tịch LHH Đồng Nai trongnhiệm kỳ 5 năm 2010-2016, đã cùng với tập thể thường vụ LHH hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Tỉnh ủy và UBND tỉnh giao cho LHH Đồng Nai.
Vinh danh tri thuc 2022: ThS Nguyen Van Liet
 ThS Nguyễn Văn Liệt
Với cương vị là Phó Bí thư Chi bộ VP-LHH, Phó Chủ tịch LHH Đồng Nai Trong nhiệm kỳ 5 năm 2016-2021 đã làm tốt công tác chỉ đạo các Ban và VP-LHH triển khai cuộc thi “Sáng tạo TTN-NĐ tỉnh Đồng Nai từ năm 2016 đến 2021”; Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật từ năm 2018 đến năm 2021;
Tham gia xét duyệt các đề tài dự thi “Sáng tạo KHCN Việt Nam hàng năm (các đề tài chưa thông qua HĐKHCN Cấp tỉnh).
Tham gia xét duyệt các đề cử “Nhà khoa học của nhà nông” hàng năm và xét chọn các Giải pháp đạt giải Quốc gia để đăng trong “Sách vàng sáng tạo”.
Đã có nhiều đóng góp trong Xây dựng và Bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN, tích cực tuyên truyền, phổ biến và tổ chức giải thưởng Sáng tạo Koa học công nghệ Việt Nam.
Là thành viên Ban Tổ chức Hội thi “Sản phẩm truyền thông KHCN từ năm 2017 đến năm 2021” (Hội thi này do Sở KHCN tổ chức);
Là thành viên Hội đồng xét duyệt sáng kiến tặng danh hiệu CSTĐ cấp tỉnh và toàn quốc (Hội đồng này do Sở KHCN là Thường trực)
Danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng
- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2011.
- Huân chương Lao động hạng Ba năm 2013.
- Bằng khen của UBND tỉnh Đồng Nai năm 2015.
- Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh năm 2015.
- Bằng khen của Ban tổ chức Giải thưởng Sáng tạo KHCN Việt Nam năm 2015.
- Bằng khen của Chủ tịch LHHVN năm 2021.
PV