Vừa lên ngôi, vì sao Tần Thủy Hoàng đòi đúc 12 tượng đồng khủng?

Sau khi thống nhất 6 nước, Tần Thủy Hoàng hạ lệnh tịch thu các vũ khí trong thiên hạ. Tiếp đến, ông dùng chúng để đúc 12 bức tượng đồng để trấn giữ Hàm Dương.

 • Vua len ngoi, vi sao Tan Thuy Hoang doi duc 12 tuong dong khung?
 • Vua len ngoi, vi sao Tan Thuy Hoang doi duc 12 tuong dong khung?-Hinh-2
 • Vua len ngoi, vi sao Tan Thuy Hoang doi duc 12 tuong dong khung?-Hinh-3
 • Vua len ngoi, vi sao Tan Thuy Hoang doi duc 12 tuong dong khung?-Hinh-4
 • Vua len ngoi, vi sao Tan Thuy Hoang doi duc 12 tuong dong khung?-Hinh-5
 • Vua len ngoi, vi sao Tan Thuy Hoang doi duc 12 tuong dong khung?-Hinh-6
 • Vua len ngoi, vi sao Tan Thuy Hoang doi duc 12 tuong dong khung?-Hinh-7
 • Vua len ngoi, vi sao Tan Thuy Hoang doi duc 12 tuong dong khung?-Hinh-8
 • Vua len ngoi, vi sao Tan Thuy Hoang doi duc 12 tuong dong khung?-Hinh-9
 • Vua len ngoi, vi sao Tan Thuy Hoang doi duc 12 tuong dong khung?-Hinh-10
 • Vua len ngoi, vi sao Tan Thuy Hoang doi duc 12 tuong dong khung?-Hinh-11
 • Vua len ngoi, vi sao Tan Thuy Hoang doi duc 12 tuong dong khung?-Hinh-12
Tâm Anh (TH)