Chứng minh thư điện tử dành cho thú cưng đầu tiên tại Việt Nam

Hải Nam -

(Kiến Thức) - Ứng dụng PetsPort là công nghệ định danh cá nhân, được coi là chứng minh thư điện tử đầu tiên dành cho thú cưng tại Việt Nam.

 • Chung minh thu dien tu danh cho thu cung dau tien tai Viet Nam
 • Chung minh thu dien tu danh cho thu cung dau tien tai Viet Nam-Hinh-2
 • Chung minh thu dien tu danh cho thu cung dau tien tai Viet Nam-Hinh-3
 • Chung minh thu dien tu danh cho thu cung dau tien tai Viet Nam-Hinh-4
 • Chung minh thu dien tu danh cho thu cung dau tien tai Viet Nam-Hinh-5
 • Chung minh thu dien tu danh cho thu cung dau tien tai Viet Nam-Hinh-6
 • Chung minh thu dien tu danh cho thu cung dau tien tai Viet Nam-Hinh-7
 • Chung minh thu dien tu danh cho thu cung dau tien tai Viet Nam-Hinh-8
 • Chung minh thu dien tu danh cho thu cung dau tien tai Viet Nam-Hinh-9
 • Chung minh thu dien tu danh cho thu cung dau tien tai Viet Nam-Hinh-10
 • Chung minh thu dien tu danh cho thu cung dau tien tai Viet Nam-Hinh-11
 • Chung minh thu dien tu danh cho thu cung dau tien tai Viet Nam-Hinh-12
 • Chung minh thu dien tu danh cho thu cung dau tien tai Viet Nam-Hinh-13