Ghi nhận cheo cheo Nam Dương tại Hòn Bà: Loài chỉ còn ở ĐNA!

Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Hòn Bà, tỉnh Khánh Hòa mới ghi được hình ảnh loài cheo cheo Nam Dương. Đây là loài chỉ còn tồn tại ở rừng nhiệt đới Đông Nam Á.

  • Ghi nhan cheo cheo Nam Duong tai Hon Ba: Loai chi con o DNA!
  • Ghi nhan cheo cheo Nam Duong tai Hon Ba: Loai chi con o DNA!-Hinh-2
  • Ghi nhan cheo cheo Nam Duong tai Hon Ba: Loai chi con o DNA!-Hinh-3
  • Ghi nhan cheo cheo Nam Duong tai Hon Ba: Loai chi con o DNA!-Hinh-4
  • Ghi nhan cheo cheo Nam Duong tai Hon Ba: Loai chi con o DNA!-Hinh-5
  • Ghi nhan cheo cheo Nam Duong tai Hon Ba: Loai chi con o DNA!-Hinh-6
  • Ghi nhan cheo cheo Nam Duong tai Hon Ba: Loai chi con o DNA!-Hinh-7
  • Ghi nhan cheo cheo Nam Duong tai Hon Ba: Loai chi con o DNA!-Hinh-8
  • Ghi nhan cheo cheo Nam Duong tai Hon Ba: Loai chi con o DNA!-Hinh-9
  • Ghi nhan cheo cheo Nam Duong tai Hon Ba: Loai chi con o DNA!-Hinh-10
Tâm Anh (TH)