Hổ Sumatra chết ở Indonesia do dính bẫy: Quý hiếm sao?

Vừa qua, một con hổ Sumatra quý hiếm đã bị mắc vào bẫy thép đến chết tại Indonesia. Được biết, đây là loài hổ duy nhất còn lại ở quốc gia này. 

 • Ho Sumatra chet o Indonesia do dinh bay: Quy hiem sao?
 • Ho Sumatra chet o Indonesia do dinh bay: Quy hiem sao?-Hinh-2
 • Ho Sumatra chet o Indonesia do dinh bay: Quy hiem sao?-Hinh-3
 • Ho Sumatra chet o Indonesia do dinh bay: Quy hiem sao?-Hinh-4
 • Ho Sumatra chet o Indonesia do dinh bay: Quy hiem sao?-Hinh-5
 • Ho Sumatra chet o Indonesia do dinh bay: Quy hiem sao?-Hinh-6
 • Ho Sumatra chet o Indonesia do dinh bay: Quy hiem sao?-Hinh-7
 • Ho Sumatra chet o Indonesia do dinh bay: Quy hiem sao?-Hinh-8
 • Ho Sumatra chet o Indonesia do dinh bay: Quy hiem sao?-Hinh-9
 • Ho Sumatra chet o Indonesia do dinh bay: Quy hiem sao?-Hinh-10
 • Ho Sumatra chet o Indonesia do dinh bay: Quy hiem sao?-Hinh-11
 • Ho Sumatra chet o Indonesia do dinh bay: Quy hiem sao?-Hinh-12
Thùy Dung (T.H)