Kinh ngạc hai "siêu Trái đất" có khả năng tồn tại sự sống

Các nhà khoa học phát hiện sao lùn đỏ Gliese 887 có ít nhất hai ngoại hành tinh thuộc lớp "siêu Trái Đất". Chúng có khả năng tồn tại sự sống.

  • Kinh ngac hai
  • Kinh ngac hai
  • Kinh ngac hai
  • Kinh ngac hai
  • Kinh ngac hai
  • Kinh ngac hai
  • Kinh ngac hai
  • Kinh ngac hai
  • Kinh ngac hai
  • Kinh ngac hai
Tâm Anh (theo Space)