Loài cá giỏi diễn kịch nhất hành tinh: "Giả chết” 5 năm để sinh tồn

Không chỉ bơi dưới nước, loài cá phổi có thể hít thở không khí như động vật trên cạn. Thậm chí, chúng có thể "giả chết" tới 5 năm để sinh tồn.

  • Loai ca gioi dien kich nhat hanh tinh:
  • Loai ca gioi dien kich nhat hanh tinh:
  • Loai ca gioi dien kich nhat hanh tinh:
  • Loai ca gioi dien kich nhat hanh tinh:
  • Loai ca gioi dien kich nhat hanh tinh:
  • Loai ca gioi dien kich nhat hanh tinh:
  • Loai ca gioi dien kich nhat hanh tinh:
  • Loai ca gioi dien kich nhat hanh tinh:
  • Loai ca gioi dien kich nhat hanh tinh:
  • Loai ca gioi dien kich nhat hanh tinh:
Tâm Anh (TH)