Nhà toán học lừng danh nào mòn mỏi săn lùng người ngoài hành tinh?

Carl Friedrich Gauss là nhà toán học lừng danh thế giới đã đưa ra cách liên lạc người ngoài hành tinh. Theo đó, ông chế tạo thiết bị gọi là Heliotrope.

  • Nha toan hoc lung danh nao mon moi san lung nguoi ngoai hanh tinh?
  • Nha toan hoc lung danh nao mon moi san lung nguoi ngoai hanh tinh?-Hinh-2
  • Nha toan hoc lung danh nao mon moi san lung nguoi ngoai hanh tinh?-Hinh-3
  • Nha toan hoc lung danh nao mon moi san lung nguoi ngoai hanh tinh?-Hinh-4
  • Nha toan hoc lung danh nao mon moi san lung nguoi ngoai hanh tinh?-Hinh-5
  • Nha toan hoc lung danh nao mon moi san lung nguoi ngoai hanh tinh?-Hinh-6
  • Nha toan hoc lung danh nao mon moi san lung nguoi ngoai hanh tinh?-Hinh-7
  • Nha toan hoc lung danh nao mon moi san lung nguoi ngoai hanh tinh?-Hinh-8
  • Nha toan hoc lung danh nao mon moi san lung nguoi ngoai hanh tinh?-Hinh-9
  • Nha toan hoc lung danh nao mon moi san lung nguoi ngoai hanh tinh?-Hinh-10
Tâm Anh (theo LS)