Nhặt được 3 “quả bóng gai”, chàng trai sụp đổ nghe chuyên gia bóc mẽ

Vô tình nhặt được và mang về 3 viên đá lạ hình quả bóng gai trên một ngọn đồi bỏ hoang, chàng trai hoàn toàn sụp đổ sau khi chuyên gia cho biết lai lịch của chúng. 

 • Nhat duoc 3 “qua bong gai”, chang trai sup do nghe chuyen gia boc me
 • Nhat duoc 3 “qua bong gai”, chang trai sup do nghe chuyen gia boc me-Hinh-2
 • Nhat duoc 3 “qua bong gai”, chang trai sup do nghe chuyen gia boc me-Hinh-3
 • Nhat duoc 3 “qua bong gai”, chang trai sup do nghe chuyen gia boc me-Hinh-4
 • Nhat duoc 3 “qua bong gai”, chang trai sup do nghe chuyen gia boc me-Hinh-5
 • Nhat duoc 3 “qua bong gai”, chang trai sup do nghe chuyen gia boc me-Hinh-6
 • Nhat duoc 3 “qua bong gai”, chang trai sup do nghe chuyen gia boc me-Hinh-7
 • Nhat duoc 3 “qua bong gai”, chang trai sup do nghe chuyen gia boc me-Hinh-8
 • Nhat duoc 3 “qua bong gai”, chang trai sup do nghe chuyen gia boc me-Hinh-9
 • Nhat duoc 3 “qua bong gai”, chang trai sup do nghe chuyen gia boc me-Hinh-10
 • Nhat duoc 3 “qua bong gai”, chang trai sup do nghe chuyen gia boc me-Hinh-11
 • Nhat duoc 3 “qua bong gai”, chang trai sup do nghe chuyen gia boc me-Hinh-12
Thùy Dung (T.H)