Nhặt tre nứa về ghép chơi, ai ngờ kiếm bộn tiền...

Theo Anh Thư/Dân Việt -

Anh Cao Bá Minh (Đồng Tháp) cho biết ban đầu chỉ làm các sản phẩm này với mục đích thỏa mãn niềm đam mê. Không ngờ chúng lại được nhiều người hỏi mua, làm không kịp bán.

 • Nhat tre nua ve ghep choi, ai ngo kiem bon tien...
 • Nhat tre nua ve ghep choi, ai ngo kiem bon tien...-Hinh-2
 • Nhat tre nua ve ghep choi, ai ngo kiem bon tien...-Hinh-3
 • Nhat tre nua ve ghep choi, ai ngo kiem bon tien...-Hinh-4
 • Nhat tre nua ve ghep choi, ai ngo kiem bon tien...-Hinh-5
 • Nhat tre nua ve ghep choi, ai ngo kiem bon tien...-Hinh-6
 • Nhat tre nua ve ghep choi, ai ngo kiem bon tien...-Hinh-7
 • Nhat tre nua ve ghep choi, ai ngo kiem bon tien...-Hinh-8
 • Nhat tre nua ve ghep choi, ai ngo kiem bon tien...-Hinh-9
 • Nhat tre nua ve ghep choi, ai ngo kiem bon tien...-Hinh-10
 • Nhat tre nua ve ghep choi, ai ngo kiem bon tien...-Hinh-11
 • Nhat tre nua ve ghep choi, ai ngo kiem bon tien...-Hinh-12
 • Nhat tre nua ve ghep choi, ai ngo kiem bon tien...-Hinh-13
 • Nhat tre nua ve ghep choi, ai ngo kiem bon tien...-Hinh-14
 • Nhat tre nua ve ghep choi, ai ngo kiem bon tien...-Hinh-15