Phát hiện bất ngờ “dân số” T-Rex trên Trái Đất trước khi tuyệt chủng

Google News

Nghiên cứu mới cho thấy số cá thể khủng long bạo chúa từng sinh sống trên hành tinh của chúng ta ít hơn so với các nhà khoa học ước tính trước đây.

  • Phat hien bat ngo “dan so” T-Rex tren Trai Dat truoc khi tuyet chung
  • Phat hien bat ngo “dan so” T-Rex tren Trai Dat truoc khi tuyet chung-Hinh-2
  • Phat hien bat ngo “dan so” T-Rex tren Trai Dat truoc khi tuyet chung-Hinh-3
  • Phat hien bat ngo “dan so” T-Rex tren Trai Dat truoc khi tuyet chung-Hinh-4
  • Phat hien bat ngo “dan so” T-Rex tren Trai Dat truoc khi tuyet chung-Hinh-5
  • Phat hien bat ngo “dan so” T-Rex tren Trai Dat truoc khi tuyet chung-Hinh-6
  • Phat hien bat ngo “dan so” T-Rex tren Trai Dat truoc khi tuyet chung-Hinh-7
  • Phat hien bat ngo “dan so” T-Rex tren Trai Dat truoc khi tuyet chung-Hinh-8
  • Phat hien bat ngo “dan so” T-Rex tren Trai Dat truoc khi tuyet chung-Hinh-9
  • Phat hien bat ngo “dan so” T-Rex tren Trai Dat truoc khi tuyet chung-Hinh-10
Lê Trang (theo Live Science)