Số điện thoại "tử thần" từng khiến 3 chủ nhân gặp hoạ sát thân

Mộc Nhiên -

(Kiến Thức) - Sau khi khiến 3 chủ nhận sử dụng đều có kết thúc bi kịch, sim điện thoại ''tử thần'' 0888 888 888 đã được công ty viễn thông Mobitel (Bungary) ngừng cấp. 

  • So dien thoai
  • So dien thoai
  • So dien thoai
  • So dien thoai
  • So dien thoai
  • So dien thoai
  • So dien thoai
  • So dien thoai
  • So dien thoai