Tận mục thế giới kỳ bí của các loài động vật hình rêu

Google News

Trên phương diện tiến hóa, mối quan hệ của động vật hình rêu với các ngành khác chưa được xác định rõ ràng. Hóa thạch xa xưa nhất của chúng được tìm thấy có niên đại từ thời kỳ Ordovic sớm, khoảng 480 triệu năm trước.

  • Tan muc the gioi ky bi cua cac loai dong vat hinh reu
  • Tan muc the gioi ky bi cua cac loai dong vat hinh reu-Hinh-2
  • Tan muc the gioi ky bi cua cac loai dong vat hinh reu-Hinh-3
  • Tan muc the gioi ky bi cua cac loai dong vat hinh reu-Hinh-4
  • Tan muc the gioi ky bi cua cac loai dong vat hinh reu-Hinh-5
  • Tan muc the gioi ky bi cua cac loai dong vat hinh reu-Hinh-6
  • Tan muc the gioi ky bi cua cac loai dong vat hinh reu-Hinh-7
  • Tan muc the gioi ky bi cua cac loai dong vat hinh reu-Hinh-8
  • Tan muc the gioi ky bi cua cac loai dong vat hinh reu-Hinh-9
  • Tan muc the gioi ky bi cua cac loai dong vat hinh reu-Hinh-10
T.B (tổng hợp)