Tìm thấy đầu lâu bọc nhựa đường 9.000 tuổi, chuyên gia sững người

3 chiếc đầu lâu được bọc nhựa đường đã được các nhà khảo cổ tìm thấy ở "thánh địa" Nahal Hemar có tuổi đời lên tới 9.000 năm.

 • Tim thay dau lau boc nhua duong 9.000 tuoi, chuyen gia sung nguoi
 • Tim thay dau lau boc nhua duong 9.000 tuoi, chuyen gia sung nguoi-Hinh-2
 • Tim thay dau lau boc nhua duong 9.000 tuoi, chuyen gia sung nguoi-Hinh-3
 • Tim thay dau lau boc nhua duong 9.000 tuoi, chuyen gia sung nguoi-Hinh-4
 • Tim thay dau lau boc nhua duong 9.000 tuoi, chuyen gia sung nguoi-Hinh-5
 • Tim thay dau lau boc nhua duong 9.000 tuoi, chuyen gia sung nguoi-Hinh-6
 • Tim thay dau lau boc nhua duong 9.000 tuoi, chuyen gia sung nguoi-Hinh-7
 • Tim thay dau lau boc nhua duong 9.000 tuoi, chuyen gia sung nguoi-Hinh-8
 • Tim thay dau lau boc nhua duong 9.000 tuoi, chuyen gia sung nguoi-Hinh-9
 • Tim thay dau lau boc nhua duong 9.000 tuoi, chuyen gia sung nguoi-Hinh-10
 • Tim thay dau lau boc nhua duong 9.000 tuoi, chuyen gia sung nguoi-Hinh-11
 • Tim thay dau lau boc nhua duong 9.000 tuoi, chuyen gia sung nguoi-Hinh-12
Thùy Dung (T.H)