Top 6 điện thoại cực dị đến từ tương lai: Smartphone làm từ... cỏ

Mộc Nhiên -

(Kiến Thức) - PhoneBloks là một trong những chiếc smartphone có thiết kế thách thức tương lai, được tạo nên bằng cách... lắp ghép như mô hình lego. 

 • Top 6 dien thoai cuc di den tu tuong lai: Smartphone lam tu... co
 • Top 6 dien thoai cuc di den tu tuong lai: Smartphone lam tu... co-Hinh-2
 • Top 6 dien thoai cuc di den tu tuong lai: Smartphone lam tu... co-Hinh-3
 • Top 6 dien thoai cuc di den tu tuong lai: Smartphone lam tu... co-Hinh-4
 • Top 6 dien thoai cuc di den tu tuong lai: Smartphone lam tu... co-Hinh-5
 • Top 6 dien thoai cuc di den tu tuong lai: Smartphone lam tu... co-Hinh-6
 • Top 6 dien thoai cuc di den tu tuong lai: Smartphone lam tu... co-Hinh-7
 • Top 6 dien thoai cuc di den tu tuong lai: Smartphone lam tu... co-Hinh-8
 • Top 6 dien thoai cuc di den tu tuong lai: Smartphone lam tu... co-Hinh-9
 • Top 6 dien thoai cuc di den tu tuong lai: Smartphone lam tu... co-Hinh-10
 • Top 6 dien thoai cuc di den tu tuong lai: Smartphone lam tu... co-Hinh-11
 • Top 6 dien thoai cuc di den tu tuong lai: Smartphone lam tu... co-Hinh-12
 • Top 6 dien thoai cuc di den tu tuong lai: Smartphone lam tu... co-Hinh-13