Top phát mình “tình cờ và bất ngờ” làm thay đổi cả nhân loại

Có những phát minh đến tình cờ và bất ngờ nhưng lại có thể ảnh hưởng đến toàn thế giới.

 • Top phat minh “tinh co va bat ngo” lam thay doi ca nhan loai
 • Top phat minh “tinh co va bat ngo” lam thay doi ca nhan loai-Hinh-2
 • Top phat minh “tinh co va bat ngo” lam thay doi ca nhan loai-Hinh-3
 • Top phat minh “tinh co va bat ngo” lam thay doi ca nhan loai-Hinh-4
 • Top phat minh “tinh co va bat ngo” lam thay doi ca nhan loai-Hinh-5
 • Top phat minh “tinh co va bat ngo” lam thay doi ca nhan loai-Hinh-6
 • Top phat minh “tinh co va bat ngo” lam thay doi ca nhan loai-Hinh-7
 • Top phat minh “tinh co va bat ngo” lam thay doi ca nhan loai-Hinh-8
 • Top phat minh “tinh co va bat ngo” lam thay doi ca nhan loai-Hinh-9
 • Top phat minh “tinh co va bat ngo” lam thay doi ca nhan loai-Hinh-10
 • Top phat minh “tinh co va bat ngo” lam thay doi ca nhan loai-Hinh-11
 • Top phat minh “tinh co va bat ngo” lam thay doi ca nhan loai-Hinh-12
Thùy Dung (T.H)