Trái đất tận thế trong 5 tỷ năm nữa: Con người trốn thoát ra sao?

Khoảng 5 tỷ năm nữa, Mặt trời sẽ phá huỷ mọi thứ xung quanh nó bao gồm cả Trái đất. Liệu con người có kịp trốn thoát khi thảm hoạ xảy ra?

 • Trai dat tan the trong 5 ty nam nua: Con nguoi tron thoat ra sao?
 • Trai dat tan the trong 5 ty nam nua: Con nguoi tron thoat ra sao?-Hinh-2
 • Trai dat tan the trong 5 ty nam nua: Con nguoi tron thoat ra sao?-Hinh-3
 • Trai dat tan the trong 5 ty nam nua: Con nguoi tron thoat ra sao?-Hinh-4
 • Trai dat tan the trong 5 ty nam nua: Con nguoi tron thoat ra sao?-Hinh-5
 • Trai dat tan the trong 5 ty nam nua: Con nguoi tron thoat ra sao?-Hinh-6
 • Trai dat tan the trong 5 ty nam nua: Con nguoi tron thoat ra sao?-Hinh-7
 • Trai dat tan the trong 5 ty nam nua: Con nguoi tron thoat ra sao?-Hinh-8
 • Trai dat tan the trong 5 ty nam nua: Con nguoi tron thoat ra sao?-Hinh-9
 • Trai dat tan the trong 5 ty nam nua: Con nguoi tron thoat ra sao?-Hinh-10
 • Trai dat tan the trong 5 ty nam nua: Con nguoi tron thoat ra sao?-Hinh-11
 • Trai dat tan the trong 5 ty nam nua: Con nguoi tron thoat ra sao?-Hinh-12
Thùy Dung (T.H)