Vẻ đẹp ma mị đáng sợ của thung lũng chết chóc ở Romania

Thung lũng Geamăna cũng là một thảm hoạ môi trường khủng khiệp do chính con người tạo ra tương tự như Chernobyl, Exxon Valdez hoặc Deepwater Horizon.

 • Ve dep ma mi dang so cua thung lung chet choc o Romania
 • Ve dep ma mi dang so cua thung lung chet choc o Romania-Hinh-2
 • Ve dep ma mi dang so cua thung lung chet choc o Romania-Hinh-3
 • Ve dep ma mi dang so cua thung lung chet choc o Romania-Hinh-4
 • Ve dep ma mi dang so cua thung lung chet choc o Romania-Hinh-5
 • Ve dep ma mi dang so cua thung lung chet choc o Romania-Hinh-6
 • Ve dep ma mi dang so cua thung lung chet choc o Romania-Hinh-7
 • Ve dep ma mi dang so cua thung lung chet choc o Romania-Hinh-8
 • Ve dep ma mi dang so cua thung lung chet choc o Romania-Hinh-9
 • Ve dep ma mi dang so cua thung lung chet choc o Romania-Hinh-10
 • Ve dep ma mi dang so cua thung lung chet choc o Romania-Hinh-11
Hải Nam