Giật mình dấu hiệu ung thư vú ít người ngờ đến

Hòa An (tổng hợp) -

(Kiến Thức) - Ngoài các dấu hiệu rõ rệt như nổi hạch, thay đổi sắc tố da núm vú..., còn nhiều dấu hiệu ung thư vú mà ít người ngờ tới.

  • Giạt mình dau hieu ung thu vu it nguoi ngo dén
  • Giạt mình dau hieu ung thu vu it nguoi ngo dén-Hinh-2
  • Giạt mình dau hieu ung thu vu it nguoi ngo dén-Hinh-3
  • Giạt mình dau hieu ung thu vu it nguoi ngo dén-Hinh-4
  • Giạt mình dau hieu ung thu vu it nguoi ngo dén-Hinh-5
  • Giạt mình dau hieu ung thu vu it nguoi ngo dén-Hinh-6
  • Giạt mình dau hieu ung thu vu it nguoi ngo dén-Hinh-7
  • Giạt mình dau hieu ung thu vu it nguoi ngo dén-Hinh-8
  • Giạt mình dau hieu ung thu vu it nguoi ngo dén-Hinh-9
  • Giạt mình dau hieu ung thu vu it nguoi ngo dén-Hinh-10