Hiếm khi nổi loạn, Ninh Dương Lan Ngọc “thiêu đốt” người nhìn

Theo đuổi hình tượng “ngọc nữ”, hiếm lắm mới thấy Ninh Dương Lan Ngọc hở bạo khoe thân, “đốt mắt” người nhìn.

 • Hiem khi noi loan, Ninh Duong Lan Ngoc “thieu dot” nguoi nhin
 • Hiem khi noi loan, Ninh Duong Lan Ngoc “thieu dot” nguoi nhin-Hinh-2
 • Hiem khi noi loan, Ninh Duong Lan Ngoc “thieu dot” nguoi nhin-Hinh-3
 • Hiem khi noi loan, Ninh Duong Lan Ngoc “thieu dot” nguoi nhin-Hinh-4
 • Hiem khi noi loan, Ninh Duong Lan Ngoc “thieu dot” nguoi nhin-Hinh-5
 • Hiem khi noi loan, Ninh Duong Lan Ngoc “thieu dot” nguoi nhin-Hinh-6
 • Hiem khi noi loan, Ninh Duong Lan Ngoc “thieu dot” nguoi nhin-Hinh-7
 • Hiem khi noi loan, Ninh Duong Lan Ngoc “thieu dot” nguoi nhin-Hinh-8
 • Hiem khi noi loan, Ninh Duong Lan Ngoc “thieu dot” nguoi nhin-Hinh-9
 • Hiem khi noi loan, Ninh Duong Lan Ngoc “thieu dot” nguoi nhin-Hinh-10
 • Hiem khi noi loan, Ninh Duong Lan Ngoc “thieu dot” nguoi nhin-Hinh-11
Tâm An