Trà giảm cân Hoa Sâm Đất của Công ty Hoàng ZN chứa chất cấm

Thảo Nguyên -

(Kiến Thức) - Cục An toàn thực phẩm vừa ban hành Quyết định số 525 ngày 30/07/2018 về việc thu hồi sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Trà Thảo mộc Hoa Sâm Đất không bảo đảm an toàn của Công ty Hoàng ZN.

Cụ thể, các lô sản phẩm bị thu hồi của Công ty Hoàng ZN gồm sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Trà Thảo mộc Hoa Sâm Đất, ngày sản xuất 25/1/2018, hạn sử dụng ngày 25/1/2019.
Kết quả kiểm nghiệm cho thấy sản phẩm Trà Thảo mộc Hoa Sâm Đất của Công ty Hoàng ZN không đạt về các chỉ tiêu: Sibutramin; Linh chi; Cl. Perfringens; tổng số bào tử nấm men nấm mốc.
Tra giam can Hoa Sam Dat cua Cong ty Hoang ZN chua chat cam
Lô sản phẩm bị thu hồi gồm sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Trà Thảo mộc Hoa Sâm Đất, ngày sản xuất 25/1/2018, hạn sử dụng ngày 25/1/2019. 
Lô sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Cốm trắng da Skinfood Plus+, ngày sản xuất 12/1/2018, hạn sử dụng ngày 12/1/2019. Kết quả kiểm nghiệm cho thấy sản phẩm không đạt về các chỉ tiêu: L-Glutathione; D- biotin (Vitamin B7).
Thực phẩm bổ sung Cốm dinh dưỡng Extra Kid, ngày sản xuất 10/1/2018, hạn sử dụng ngày 10/1/2019. Kết quả kiểm nghiệm cho thấy sản phẩm không đạt về các chỉ tiêu: Kẽm Gluconat; L-Lysine tổng.
Thời hạn thực hiện thu hồi sản phẩm là 10 ngày kể từ ngày quyết định này có hiệu lực thi hành (ngày 30/7/2018); thời hạn xử lý sản phẩm sau thu hồi là 7 ngày kể từ ngày kết thúc thu hồi sản phẩm.
Cục An toàn thực phẩm yêu cầu Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Hoàng ZN chịu trách nhiệm tự tổ chức thu hồi và xử lý sản phẩm vi phạm dưới sự giám sát của đoàn kiểm tra, các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.
Sau khi kết thúc việc thu hồi và xử lý các lô sản phẩm trên, Công ty gửi báo cáo về Cục An toàn thực phẩm, Ban Quản lý an toàn thực phẩm TP HCM.
Trước đó (cuối tháng 6/2018), Cục An toàn thực phẩm cũng đã ban hành quyết định thu hồi sản phẩm không đảm bảo an toàn đối với 3 lô sản phẩm của Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Hoàng ZN vì lý do: 2 lô sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Trà Thảo mộc hoa sâm đất và Cốm trắng da Skinfood Plus+ sản xuất trước khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm/Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm và 3 lô sản phẩm nêu trên vi phạm quy định về nội dung bắt buộc trên nhãn hàng hóa.