Netflix phải kê khai để truy thu thuế 3 năm... bao tiền?

Netflix phải kê khai để truy thu thuế 3 năm... bao tiền?

(Kiến Thức) - Theo luật sư Hoàng Tùng, việc truy thu thuế doanh nghiệp thương mại điện tử Netflix sẽ thực hiện theo quy định của pháp luật. Netflix sau khi đặt văn phòng đại diện hoặc chi nhánh hoặc là một doanh nghiệp nước ngoài thuộc Netflix, sẽ áp dụng các quy định về thuế đối với doanh nghiệp nước ngoài.
Trang trước12345