BTV Hữu Bằng rao bán căn hộ 92 m2

Theo Thu Trang /Công lý & xã hội -

Do không có nhu cầu sử dụng nên BTV Hữu Bằng đã quyết định rao bán căn hộ 92 m2 tại Hà Nội.

  • BTV Huu Bang rao ban can ho 92 m2
  • BTV Huu Bang rao ban can ho 92 m2-Hinh-2
  • BTV Huu Bang rao ban can ho 92 m2-Hinh-3
  • BTV Huu Bang rao ban can ho 92 m2-Hinh-4
  • BTV Huu Bang rao ban can ho 92 m2-Hinh-5
  • BTV Huu Bang rao ban can ho 92 m2-Hinh-6
  • BTV Huu Bang rao ban can ho 92 m2-Hinh-7