CenLand của shark Hưng đặt kế hoạch gần như đi ngang trong năm 2020

Anh Nhi -

(Kiến Thức) - Đại hội đồng cổ đông thường niên của CTCP Bất động sản Thế Kỷ (CenLand, HoSE: CRE) tổ chức vào ngày 12/6.
 

Chia sẻ trong tài liệu, CenLand cho biết thị trường bất động sản Việt Nam trong năm 2020 dự kiến sẽ tiếp tục khó khăn khi nguồn cung bị hạn chế do những vấn đề về pháp lý, bên cạnh sự chững lại của thị trường mang tính chu kỳ, và đặc biệt diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 có ảnh hưởng rất xấu tới nền kinh tế và thị trường bất động sản tại Việt Nam. CenLand chắc chắn sẽ không tránh khỏi được những tác động đó.

Về kế hoạch cụ thể, Công ty đề ra tổng doanh thu hợp nhất đạt 2.441 tỷ đồng, tăng 5% so với tổng doanh thu 2019, chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 400 tỷ đồng, tăng 2% và cổ tức dự kiến là 10%.

Riêng trong quý 1/2020, Công ty ghi nhận doanh thu thuần gần 270 tỷ đồng, giảm 30% so cùng kỳ. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp chiếm quá cao nên lãi ròng còn lại t giảm hơn 45%, ghi nhận hơn 43 tỷ đồng.

Trong năm nay, CenLand sẽ tiếp tục đầu tư cho CENHOMES, tăng cường các nhân sự chủ chốt, bổ sung nguồn hàng có chất lượng được niêm yết trên nền tảng, cải tiến quy trình nhằm mang đến trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng.

Hoàn thiện công nghệ với cơ sở dữ liệu giá và động sản toàn thị trường Big Data, trí tuệ nhân tạo AI, chatbot và ra mắt hệ thống định giá bất động sản trực tuyến cung app mobile thế hệ mới. Bước đầu nghiên cứu block chain cho mô hình Micro Invest.

CenLand cua shark Hung dat ke hoach gan nhu di ngang trong nam 2020
 Shark Hưng chính là Phó Chủ tịch của CenLand.

Bên cạnh đó, tìm kiếm địa điểm mới để triển khai thêm mô hình văn phòng Cen X space, phục vụ nhu cầu cho start-up và các sàn liên kết của CENHOMES. Củng cố và mở rộng mạng lưới các sàn liên kết ra nhiều tỉnh thành trên toàn quốc, miễn phí chỗ ngồi tại văn phòng CENHOMES, kết hợp hệ thống KPI phù hợp.

Năm 2019, Công ty ghi nhận doanh thu đạt 2.325 tỷ đồng, tăng 8% và lợi nhuận trước thuế đạt 491 tỷ, tăng 23% so với 2018. So với kế hoạch đã đặt ra thì doanh thu và lợi nhuận trước thuế chỉ thực hiện được 91% và 87%.

Cũng trong năm trước, CenLand đã hoàn thành việc tăng vốn điều lệ từ 500 tỷ lên 800 tỷ bằng việc phát hành cổ phần để trả cổ tức năm 2018 và phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2019.

Cũng tại Đại hội năm 2019, cổ đông đã thông qua và giao cho Hội đồng quản trị thực hiên phương án phát hành 80 triệu cổ phần tăng vốn điều lệ từ 800 tỷ lên 1.600 tỷ.

Tuy nhiên trong quá trình thực hiện, nhận thấy tình hình thị trường không thuận lợi, đồng thời các dự án sử dụng vốn đã thu xếp đủ vốn từ nguồn bán sản phẩm và các nguồn khác, nên Hội đồng quản trị đã quyết định tạm dừng thục hiện kế hoạch phát hành cổ phần, tăng vốn điều lệ cho đến thời điểm thích hợp hơn và sẽ báo cáo Đại hội đồng cổ đông khi thực hiện.