Có gì trong kho vàng gần 2.000 tấn của Nga?

Kho vàng gần 2.000 tấn của Nga được cất giữ trong một nhà kho rộng 17.000 m2 ở Matxcơva.

 • Co gi trong kho vang gan 2.000 tan cua Nga?
 • Co gi trong kho vang gan 2.000 tan cua Nga?-Hinh-2
 • Co gi trong kho vang gan 2.000 tan cua Nga?-Hinh-3
 • Co gi trong kho vang gan 2.000 tan cua Nga?-Hinh-4
 • Co gi trong kho vang gan 2.000 tan cua Nga?-Hinh-5
 • Co gi trong kho vang gan 2.000 tan cua Nga?-Hinh-6
 • Co gi trong kho vang gan 2.000 tan cua Nga?-Hinh-7
 • Co gi trong kho vang gan 2.000 tan cua Nga?-Hinh-8
 • Co gi trong kho vang gan 2.000 tan cua Nga?-Hinh-9
 • Co gi trong kho vang gan 2.000 tan cua Nga?-Hinh-10
 • Co gi trong kho vang gan 2.000 tan cua Nga?-Hinh-11
Hoàng Minh