Danh sách nghề kém hot, có nguy cơ biến mất năm 2020?

Hoàng Minh (theo CNBC) -

(Kiến Thức) - Nhân viên bưu điện, lễ tân, bán lẻ...là những công việc có nguy cơ biến mất trong năm 2020 tại Mỹ. 

  • Danh sach nghe kem hot, co nguy co bien mat nam 2020?
  • Danh sach nghe kem hot, co nguy co bien mat nam 2020?-Hinh-2
  • Danh sach nghe kem hot, co nguy co bien mat nam 2020?-Hinh-3
  • Danh sach nghe kem hot, co nguy co bien mat nam 2020?-Hinh-4
  • Danh sach nghe kem hot, co nguy co bien mat nam 2020?-Hinh-5
  • Danh sach nghe kem hot, co nguy co bien mat nam 2020?-Hinh-6
  • Danh sach nghe kem hot, co nguy co bien mat nam 2020?-Hinh-7
  • Danh sach nghe kem hot, co nguy co bien mat nam 2020?-Hinh-8
  • Danh sach nghe kem hot, co nguy co bien mat nam 2020?-Hinh-9
  • Danh sach nghe kem hot, co nguy co bien mat nam 2020?-Hinh-10