iPhone 11, 11 Pro và 11 Pro Max trình làng từ 699 USD: Có “ngon ăn” hơn Samsung Galaxy Note 10?

Ngọc Anh -

(Kiến Thức) - iPhone 11 Pro và  iPhone 11 chính thức trình làng của Apple sẽ có 3 mức: iPhone 11 từ 699 USD, iPhone 11 Pro là 999 USD và iPhone 11 Pro max là 1.099 USD.

 • iPhone 11, 11 Pro va 11 Pro Max trinh lang tu 699 USD: Co “ngon an” hon Samsung Galaxy Note 10?
 • iPhone 11, 11 Pro va 11 Pro Max trinh lang tu 699 USD: Co “ngon an” hon Samsung Galaxy Note 10?-Hinh-2
 • iPhone 11, 11 Pro va 11 Pro Max trinh lang tu 699 USD: Co “ngon an” hon Samsung Galaxy Note 10?-Hinh-3
 • iPhone 11, 11 Pro va 11 Pro Max trinh lang tu 699 USD: Co “ngon an” hon Samsung Galaxy Note 10?-Hinh-4
 • iPhone 11, 11 Pro va 11 Pro Max trinh lang tu 699 USD: Co “ngon an” hon Samsung Galaxy Note 10?-Hinh-5
 • iPhone 11, 11 Pro va 11 Pro Max trinh lang tu 699 USD: Co “ngon an” hon Samsung Galaxy Note 10?-Hinh-6
 • iPhone 11, 11 Pro va 11 Pro Max trinh lang tu 699 USD: Co “ngon an” hon Samsung Galaxy Note 10?-Hinh-7
 • iPhone 11, 11 Pro va 11 Pro Max trinh lang tu 699 USD: Co “ngon an” hon Samsung Galaxy Note 10?-Hinh-8
 • iPhone 11, 11 Pro va 11 Pro Max trinh lang tu 699 USD: Co “ngon an” hon Samsung Galaxy Note 10?-Hinh-9
 • iPhone 11, 11 Pro va 11 Pro Max trinh lang tu 699 USD: Co “ngon an” hon Samsung Galaxy Note 10?-Hinh-10
 • iPhone 11, 11 Pro va 11 Pro Max trinh lang tu 699 USD: Co “ngon an” hon Samsung Galaxy Note 10?-Hinh-11
 • iPhone 11, 11 Pro va 11 Pro Max trinh lang tu 699 USD: Co “ngon an” hon Samsung Galaxy Note 10?-Hinh-12
 • iPhone 11, 11 Pro va 11 Pro Max trinh lang tu 699 USD: Co “ngon an” hon Samsung Galaxy Note 10?-Hinh-13
 • iPhone 11, 11 Pro va 11 Pro Max trinh lang tu 699 USD: Co “ngon an” hon Samsung Galaxy Note 10?-Hinh-14
 • iPhone 11, 11 Pro va 11 Pro Max trinh lang tu 699 USD: Co “ngon an” hon Samsung Galaxy Note 10?-Hinh-15
 • iPhone 11, 11 Pro va 11 Pro Max trinh lang tu 699 USD: Co “ngon an” hon Samsung Galaxy Note 10?-Hinh-16
 • iPhone 11, 11 Pro va 11 Pro Max trinh lang tu 699 USD: Co “ngon an” hon Samsung Galaxy Note 10?-Hinh-17
 • iPhone 11, 11 Pro va 11 Pro Max trinh lang tu 699 USD: Co “ngon an” hon Samsung Galaxy Note 10?-Hinh-18