Lan Bạch Tuyết thiếu gia đổi siêu xe có gì “hot“?

Lan đột biến Bạch Tuyết mang 5 cánh trắng tinh, mắt gọn và họng thùy sạch không lem màu, lưỡi hoa tròn đều như có một lớp nhung tuyết bao phủ.

  • Lan Bach Tuyet thieu gia doi sieu xe co gi “hot“?
  • Lan Bach Tuyet thieu gia doi sieu xe co gi “hot“?-Hinh-2
  • Lan Bach Tuyet thieu gia doi sieu xe co gi “hot“?-Hinh-3
  • Lan Bach Tuyet thieu gia doi sieu xe co gi “hot“?-Hinh-4
  • Lan Bach Tuyet thieu gia doi sieu xe co gi “hot“?-Hinh-5
  • Lan Bach Tuyet thieu gia doi sieu xe co gi “hot“?-Hinh-6
  • Lan Bach Tuyet thieu gia doi sieu xe co gi “hot“?-Hinh-7
  • Lan Bach Tuyet thieu gia doi sieu xe co gi “hot“?-Hinh-8
  • Lan Bach Tuyet thieu gia doi sieu xe co gi “hot“?-Hinh-9
  • Lan Bach Tuyet thieu gia doi sieu xe co gi “hot“?-Hinh-10
Hoàng Minh