Rich kid rao bán Maybach để ủng hộ Quỹ vaccine COVID-19 là ai?

Rich kid Gia Kỳ là gương mặt quen thuộc với dân mạng thông qua những pha chứng minh chuẩn con nhà giàu như mua xe Maybach 11 tỷ đồng, lấy thẻ đen quyền lực làm thước kẻ...

 • Rich kid rao ban Maybach de ung ho Quy vaccine COVID-19 la ai?
 • Rich kid rao ban Maybach de ung ho Quy vaccine COVID-19 la ai?-Hinh-2
 • Rich kid rao ban Maybach de ung ho Quy vaccine COVID-19 la ai?-Hinh-3
 • Rich kid rao ban Maybach de ung ho Quy vaccine COVID-19 la ai?-Hinh-4
 • Rich kid rao ban Maybach de ung ho Quy vaccine COVID-19 la ai?-Hinh-5
 • Rich kid rao ban Maybach de ung ho Quy vaccine COVID-19 la ai?-Hinh-6
 • Rich kid rao ban Maybach de ung ho Quy vaccine COVID-19 la ai?-Hinh-7
 • Rich kid rao ban Maybach de ung ho Quy vaccine COVID-19 la ai?-Hinh-8
 • Rich kid rao ban Maybach de ung ho Quy vaccine COVID-19 la ai?-Hinh-9
 • Rich kid rao ban Maybach de ung ho Quy vaccine COVID-19 la ai?-Hinh-10
 • Rich kid rao ban Maybach de ung ho Quy vaccine COVID-19 la ai?-Hinh-11
Hoàng Minh