Tôm hùm Caribbean chục triệu/con “cháy hàng” trước Tết có gì đặc biệt?

Tôm hùm bông Caribbean có trọng lượng từ 1,5 - 4kg, thịt săn chắc, ngọt đậm và thơm ngon.

  • Tom hum Caribbean chuc trieu/con “chay hang” truoc Tet co gi dac biet?
  • Tom hum Caribbean chuc trieu/con “chay hang” truoc Tet co gi dac biet?-Hinh-2
  • Tom hum Caribbean chuc trieu/con “chay hang” truoc Tet co gi dac biet?-Hinh-3
  • Tom hum Caribbean chuc trieu/con “chay hang” truoc Tet co gi dac biet?-Hinh-4
  • Tom hum Caribbean chuc trieu/con “chay hang” truoc Tet co gi dac biet?-Hinh-5
  • Tom hum Caribbean chuc trieu/con “chay hang” truoc Tet co gi dac biet?-Hinh-6
  • Tom hum Caribbean chuc trieu/con “chay hang” truoc Tet co gi dac biet?-Hinh-7
  • Tom hum Caribbean chuc trieu/con “chay hang” truoc Tet co gi dac biet?-Hinh-8
  • Tom hum Caribbean chuc trieu/con “chay hang” truoc Tet co gi dac biet?-Hinh-9
  • Tom hum Caribbean chuc trieu/con “chay hang” truoc Tet co gi dac biet?-Hinh-10
Hoàng Minh