Trước mọc dại đầy bờ bụi, nay thành đặc sản giá 500.000 đồng/kg

Thứ rau này là nguyên liệu để làm món bánh và món xôi nổi tiếng.

 • Truoc moc dai day bo bui, nay thanh dac san gia 500.000 dong/kg
 • Truoc moc dai day bo bui, nay thanh dac san gia 500.000 dong/kg-Hinh-2
 • Truoc moc dai day bo bui, nay thanh dac san gia 500.000 dong/kg-Hinh-3
 • Truoc moc dai day bo bui, nay thanh dac san gia 500.000 dong/kg-Hinh-4
 • Truoc moc dai day bo bui, nay thanh dac san gia 500.000 dong/kg-Hinh-5
 • Truoc moc dai day bo bui, nay thanh dac san gia 500.000 dong/kg-Hinh-6
 • Truoc moc dai day bo bui, nay thanh dac san gia 500.000 dong/kg-Hinh-7
 • Truoc moc dai day bo bui, nay thanh dac san gia 500.000 dong/kg-Hinh-8
 • Truoc moc dai day bo bui, nay thanh dac san gia 500.000 dong/kg-Hinh-9
 • Truoc moc dai day bo bui, nay thanh dac san gia 500.000 dong/kg-Hinh-10
 • Truoc moc dai day bo bui, nay thanh dac san gia 500.000 dong/kg-Hinh-11
Theo Chi Phan/Dân Việt