Honda Super Cub và Monkey 125 ra mắt, giá từ 3.600 USD

Theo Thượng Tâm/ZVN -

Sau gần 40 năm rời khỏi thị trường Mỹ, Honda Super Cub sắp quay trở lại đất nước này cùng với mẫu scrambler ''mini'' Monkey với mức giá từ 3.599 USD.