200 lính Đức ám sát trùm phát xít Hitler năm 1944 thế nào?

Năm 1944, khoảng 200 người Đức do đại tá Claus von Stauffenberg dẫn đầu lên kế hoạch táo bạo có tên "điệp vụ Valkyrie" với mục đích ám sát trùm phát xít Hitler và lật đổ chính quyền Đức quốc xã.

  • 200 linh Duc am sat trum phat xit Hitler nam 1944 the nao?
  • 200 linh Duc am sat trum phat xit Hitler nam 1944 the nao?-Hinh-2
  • 200 linh Duc am sat trum phat xit Hitler nam 1944 the nao?-Hinh-3
  • 200 linh Duc am sat trum phat xit Hitler nam 1944 the nao?-Hinh-4
  • 200 linh Duc am sat trum phat xit Hitler nam 1944 the nao?-Hinh-5
  • 200 linh Duc am sat trum phat xit Hitler nam 1944 the nao?-Hinh-6
  • 200 linh Duc am sat trum phat xit Hitler nam 1944 the nao?-Hinh-7
  • 200 linh Duc am sat trum phat xit Hitler nam 1944 the nao?-Hinh-8
  • 200 linh Duc am sat trum phat xit Hitler nam 1944 the nao?-Hinh-9
  • 200 linh Duc am sat trum phat xit Hitler nam 1944 the nao?-Hinh-10
Tâm Anh (theo History)