Chuyện ít biết về người Việt đầu tiên đến nước Mỹ

Ông được sử sách ghi nhận là người Việt đầu tiên tới nước Mỹ năm 1873, khi 32 tuổi.

  • Chuyen it biet ve nguoi Viet dau tien den nuoc My
  • Chuyen it biet ve nguoi Viet dau tien den nuoc My-Hinh-2
  • Chuyen it biet ve nguoi Viet dau tien den nuoc My-Hinh-3
  • Chuyen it biet ve nguoi Viet dau tien den nuoc My-Hinh-4
  • Chuyen it biet ve nguoi Viet dau tien den nuoc My-Hinh-5
  • Chuyen it biet ve nguoi Viet dau tien den nuoc My-Hinh-6
Hà Trang