Chuyện ít biết về thái sư Trần Thủ Độ quyền át cả vua

Ông là đại công thần của nhà Trần, giúp Thái Tông bình phục được giặc giã trong nước và chỉnh đốn mọi việc, làm cho nước Nam bấy giờ được cường thịnh.

  • Chuyen it biet ve thai su Tran Thu Do quyen at ca vua
  • Chuyen it biet ve thai su Tran Thu Do quyen at ca vua-Hinh-2
  • Chuyen it biet ve thai su Tran Thu Do quyen at ca vua-Hinh-3
  • Chuyen it biet ve thai su Tran Thu Do quyen at ca vua-Hinh-4
  • Chuyen it biet ve thai su Tran Thu Do quyen at ca vua-Hinh-5
  • Chuyen it biet ve thai su Tran Thu Do quyen at ca vua-Hinh-6
  • Chuyen it biet ve thai su Tran Thu Do quyen at ca vua-Hinh-7
Theo Hà Sơn/ Zing