Hé lộ chân dung điệp viên 2 mang khiến phát xít Đức thua đau

Juan Pujol García là điệp viên 2 mang nổi tiếng trong Thế chiến 2. Ông giả vờ gia nhập tình báo Đức nhưng thực chất làm việc cho tình báo Anh. Điệp viên này khiến Đức quốc xã thua đau tại Normandy năm 1944.

  • He lo chan dung diep vien 2 mang khien phat xit Duc thua dau
  • He lo chan dung diep vien 2 mang khien phat xit Duc thua dau-Hinh-2
  • He lo chan dung diep vien 2 mang khien phat xit Duc thua dau-Hinh-3
  • He lo chan dung diep vien 2 mang khien phat xit Duc thua dau-Hinh-4
  • He lo chan dung diep vien 2 mang khien phat xit Duc thua dau-Hinh-5
  • He lo chan dung diep vien 2 mang khien phat xit Duc thua dau-Hinh-6
  • He lo chan dung diep vien 2 mang khien phat xit Duc thua dau-Hinh-7
  • He lo chan dung diep vien 2 mang khien phat xit Duc thua dau-Hinh-8
  • He lo chan dung diep vien 2 mang khien phat xit Duc thua dau-Hinh-9
  • He lo chan dung diep vien 2 mang khien phat xit Duc thua dau-Hinh-10
Tâm Anh (theo ATI)