Hồng Hà nữ sĩ nổi tiếng kinh thành Thăng Long

Theo Zing -

Bà sinh ra trong gia đình có truyền thống khoa bảng, nổi tiếng văn hay, chữ giỏi, năm 16 tuổi bà được quan thượng thư Lê Anh Tuấn nhận làm con nuôi.  

  • Hong Ha nu si noi tieng kinh thanh Thang Long
  • Hong Ha nu si noi tieng kinh thanh Thang Long-Hinh-2
  • Hong Ha nu si noi tieng kinh thanh Thang Long-Hinh-3
  • Hong Ha nu si noi tieng kinh thanh Thang Long-Hinh-4
  • Hong Ha nu si noi tieng kinh thanh Thang Long-Hinh-5
  • Hong Ha nu si noi tieng kinh thanh Thang Long-Hinh-6