Kết cục bi thảm của Nữ hoàng Anh tại vị 9 ngày

Là chắt của vua Henry VII, Jane Grey kế vị và trở thành Nữ hoàng Anh khi 16 tuổi. Thế nhưng, bà hoàng này chỉ tại vị trong 9 ngày và bị chém đầu vì tội phản quốc.

  • Ket cuc bi tham cua Nu hoang Anh tai vi 9 ngay
  • Ket cuc bi tham cua Nu hoang Anh tai vi 9 ngay-Hinh-2
  • Ket cuc bi tham cua Nu hoang Anh tai vi 9 ngay-Hinh-3
  • Ket cuc bi tham cua Nu hoang Anh tai vi 9 ngay-Hinh-4
  • Ket cuc bi tham cua Nu hoang Anh tai vi 9 ngay-Hinh-5
  • Ket cuc bi tham cua Nu hoang Anh tai vi 9 ngay-Hinh-6
  • Ket cuc bi tham cua Nu hoang Anh tai vi 9 ngay-Hinh-7
  • Ket cuc bi tham cua Nu hoang Anh tai vi 9 ngay-Hinh-8
  • Ket cuc bi tham cua Nu hoang Anh tai vi 9 ngay-Hinh-9
  • Ket cuc bi tham cua Nu hoang Anh tai vi 9 ngay-Hinh-10
Tâm Anh (theo Grunge)