Vị Khả Hãn đầu tiên giúp đế chế Mông Cổ trở thành cường quốc

Đế chế Mông Cổ tồn tại hơn 100 năm và trải qua nhiều đời Khả Hãn. Trong số này, Thành Cát Tư Hãn được xem là Khả Hãn vĩ đại nhất lịch sử khi đưa Mông Cổ trở thành hùng cường giàu có. 

  • Vi Kha Han dau tien giup de che Mong Co tro thanh cuong quoc
  • Vi Kha Han dau tien giup de che Mong Co tro thanh cuong quoc-Hinh-2
  • Vi Kha Han dau tien giup de che Mong Co tro thanh cuong quoc-Hinh-3
  • Vi Kha Han dau tien giup de che Mong Co tro thanh cuong quoc-Hinh-4
  • Vi Kha Han dau tien giup de che Mong Co tro thanh cuong quoc-Hinh-5
  • Vi Kha Han dau tien giup de che Mong Co tro thanh cuong quoc-Hinh-6
  • Vi Kha Han dau tien giup de che Mong Co tro thanh cuong quoc-Hinh-7
  • Vi Kha Han dau tien giup de che Mong Co tro thanh cuong quoc-Hinh-8
  • Vi Kha Han dau tien giup de che Mong Co tro thanh cuong quoc-Hinh-9
  • Vi Kha Han dau tien giup de che Mong Co tro thanh cuong quoc-Hinh-10
Tâm Anh (theo LV)