Big Hooker - xe cẩu "kịch độc" dài hơn 8,5 mét, nặng 6.350 kg

Chiếc xe cẩu Big Hooker độc nhất vô nhị này là một sự tập hợp của nhiều bộ phận, tới từ nhiều chiếc xe khác biệt được độ lên.

  • Big Hooker - xe cau
  • Big Hooker - xe cau
  • Big Hooker - xe cau
  • Big Hooker - xe cau
  • Big Hooker - xe cau
  • Big Hooker - xe cau
  • Big Hooker - xe cau
Nguyễn Chung