Cận cảnh Yamaha Mate 50 "hàng hiếm" hơn 30 triệu tại Nha Trang

Được sản xuất từ thập niên 80, mẫu xe máy phổ thông Mate 50 được xem là câu trả lời của thương hiệu Yamaha với đối thủ nổi tiếng Honda Super Cub trên thị trường, đặc biệt là tại Việt Nam.

 • Can canh Yamaha Mate 50
 • Can canh Yamaha Mate 50
 • Can canh Yamaha Mate 50
 • Can canh Yamaha Mate 50
 • Can canh Yamaha Mate 50
 • Can canh Yamaha Mate 50
 • Can canh Yamaha Mate 50
 • Can canh Yamaha Mate 50
 • Can canh Yamaha Mate 50
 • Can canh Yamaha Mate 50
 • Can canh Yamaha Mate 50
Nguyễn Anh