Đại gia cho McLaren Senna GTR gần 47 tỷ "bay" lên penthouse tầng 57

Google News

Mới đây, một đại gia người Australia đã khiến nhiều người chỉ trích khi “chơi lớn” đưa chiếc McLaren Senna GTR trị giá 2 triệu USD (tương đương 46,9 tỷ đồng) lên căn penthouse tầng 57 của mình.

  • Dai gia cho McLaren Senna GTR gan 47 ty
  • Dai gia cho McLaren Senna GTR gan 47 ty
  • Dai gia cho McLaren Senna GTR gan 47 ty
  • Dai gia cho McLaren Senna GTR gan 47 ty
  • Dai gia cho McLaren Senna GTR gan 47 ty
  • Dai gia cho McLaren Senna GTR gan 47 ty
  • Dai gia cho McLaren Senna GTR gan 47 ty
  • Dai gia cho McLaren Senna GTR gan 47 ty
Thảo Mai